DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Desatero pro rodiče.pdf

(zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=Desatero+pro+rodi%C4%8De)

 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 – se uskuteční 7. a 8. dubna 2017

 

Informace MŠMT k změnám v termínu zápisu – najdete zde

 

1.   Pro koho?

Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2017/2018 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011. Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2017/2018 8 let, nemůže žádat o odklad.

Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2017, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení ze Školského poradenského zařízení / Pedagogicko-psychologické poradny/ (narození do 31. 12. 2011)/

2.   Kdy a kde?

Zápis proběhne 7. 4. 2017 od 14. 00 – 17. 00 hodin a 8. 4. 2017 od 8. 00 – 11.00 v budově Základní školy Bruntál, Školní 2.

3.   Co je potřeba?

Vezměte s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte do ZŠ, další formuláře a informace si můžete stáhnout na webových stránkách školy (odkazy viz. níže) nebo je vyplníte na místě. Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu a dodat doporučení   Školského poradenského zařízení k odkladu / PPP, SPC/ a doporučení pediatra.  Vše je nutné mít vyřešené před samotným zápisem.

4.   Některé důležité formuláře a dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání – Přihláška

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče