Na zkušenou do školy vyrazily děti z mateřinky
Dva neobvyklé dny si užily na konci ledna děti z Mateřské školy v Pionýrské ulici, dvě třídy zdejších dětí - Slůňata a Myšky - vyrazily spolu se svými učitelkami na návštěvu do dvou základních škol ve městě. Jako první je pohostili v Základní škole ve Školní ulici. Děti se podívaly, jak to ve výuce na prvním stupni naostro probíhá, zkusily si sednout do školních lavic, aby se alespoň na chvíli cítily jako opravdoví školáci. Do průběhu hodin se i aktivně zapojily a občas něco vyrazily namalovat nebo doplnit na tabuli. "ve zdejší základní škole se' našim dětem rozhodně nejvíc líbily interaktivní tabule, se kterými si mohly také zkusit pracovat;" řekla Ivana Mikesková, zástupkyně ředitelky Mateřské školy Bruntál Pionýrská 9. 

V rámci  vztahově preventivních přednášek  strávili 26.2. a 27.2. žáci všech ročníků druhého stupně s Mgr.Liborem Votočkem téměř dvě hodiny.V zajímavé přednášce se žáci dozvěděli o rizikových  faktorech na internetu a kyberšikaně. Nástrahy virtuálního světa IT  žákům  rozšířily obzory a rozproudily diskusi. Žáci sdělovali své zkušenosti, ptali se a bylo zřejmé, že toto téma jim rozhodně nebylo cizí.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/2014

Ćíslo žáka

Přijetí

Ćíslo žáka

Přijetí

1

Přijat/a

22

Přijat/a

2

Přijat/a

23

Přijat/a

3

Přijat/a

24

Přijat/a

4

Přijat/a

25

Přijat/a

5

Přijat/a

26

Přijat/a

6

Přijat/a

27

Přijat/a

7

Přijat/a

28

Přijat/a

8

Přijat/a

29

Přijat/a

9

Přijat/a

30

Přijat/a

10

Přijat/a

31

Přijat/a

11

Přijat/a

32

Přijat/a

12

Přijat/a

33

Přijat/a

13

Přijat/a

34

Přijat/a

14

Přijat/a

35

Přijat/a

15

Přijat/a

36

Přijat/a

17

Přijat/a

37

Přijat/a

18

Přijat/a

38

Přijat/a

19

Přijat/a

39

Přijat/a

20

Přijat/a

40

Přijat/a

21

Přijat/a

41

Přijat/a

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1.třídy z důvodu stěhování apod.

 

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 14.2.2013 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 14.2.2013 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

V průběhu minulého týdne naší školu navštívili předškoláčci  téměř ze všech bruntálských mateřských škol. Děti společně se žáky naší školy plnily úkoly ve třídách, v počítačových učebnách, na interaktivní tabuli i v pracovně školního speciálního pedagoga. Prohlídku školy předškolákům příjemně zpestřovali žáci vyšších ročníků, kteří průběžně s dětmi brouzdali mezi úžasnými EKO výrobky našich žáků - objevovali palmy, papoušky, opice, koutek DŽUNGLE, šaty z ekologických materiálů aj.

Všechny děti odcházely nadšené  a těší se na své první krůčky ve škole a nové spolužáky.  

Mgr.Zdeňka Malá

Fotogalerie >>>

Společnost Lidl Česká republika v rámci projektu Rákosníčkova hřiště vybuduje v letošním roce 19 nových dětských hřišť – jedno takové hřiště může vzniknout i v Bruntále, v prostoru mezi ulicí Uhlířskou a prodejnou Lidl. 

Bruntál nemá šanci uspět, pokud se do hlasování nezapojí více občanů; zatím se hlasování pro Bruntál nevyvíjí nijak příznivě, k postupu nám chybí několik set hlasů.

Podpořte město Bruntál a hlasujte do 28. února 2013 prostřednictvím Internetu na https://www-lidl-rakosnickova-hriste-cz.contimex.cz/hlasujte-pro-vase-hriste/ .