Vážení rodiče, milí žáci,

s lítostí Vám musíme oznámit, že se nám nepodaří v tomto školním roce otevřít náš školní klub. Důvodem je zamítnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Protože nás však jedno odmítnutí neodradí, věříme, že se nám školní klub podaří otevřít od příštího školního roku 2013/2014.

ředitelka školy 

 

Poslední školní den před  prázdninami 21.12. měl pochopitelně vánoční téma.

Připravili jsme si proto pásmo koled, básniček, písniček, tanců a pohádek. Letos poprvé vystupovali žáci celé naší školy společně. V úvodu nám naše paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová popřála krásné svátky a celou dobu nám držela palce, ať se nám vše povede. Všichni zúčastnění pobavili a někteří i roztleskali z podia naši zcela zaplněnou jídelnu.

Byla to opravdu úžasná akce, do které se zapojilo velké množství vystupujících. Navzájem jsme se podpořili velkým potleskem. Určitě se sejdeme příští rok znovu. Přejeme všem hodně úspěchů v novém roce!

Žáci 5.B a třídní uč. Mgr. Zuzana Procházková

Fotogalerie >>>

 

V pondělí  17.12.2012 přijela na naší školu pojízdná výstava nazvaná Tonda Obal na cestách. Tuto výstavu financuje společnost EKO-KOM,  která se zabývá tříděním a recyklací odpadů v ČR. 

Všichni žáci 1. - 9. ročníku byli postupně během 45 minut seznámeni  s důležitými informacemi o třídění odpadu a jejich následné recyklaci. Žáci si mohli na vlastní oči prohlédnout výrobky vyrobené z recyklovaných surovin. Nakonec si zahráli hru, ve které si sami vyzkoušeli správné třídění. Program byl velmi poučný a zajímavý.

Na tuto výstavu navazovaly činnosti z projektu Recyklohraní. Žáci na prvním stupni vybarvovali různé druhy sběrných nádob na tříděný odpad a zjišťovali, co do které z nádob patří a co ne. Žáci druhého stupně zase v hodině výtvarné výchovy vyráběli plakáty, které znázorňovaly třídění odpadů v Bruntále. V hodinách matematiky zase počítali různé slovní úlohy na téma třídění odpadů. Nakonec hledali na počítači papírny v ČR a zakreslovali je do slepé mapy. 

Za všechny tyto úkoly získá škola do Recyklohraní dalších 800 bodů. 

Mgr. Iveta Krpcová

Fotogalerie >>>

 

 

3. a 4. ledna 2013 bude ředitelské volno.
Družina ani jídelna pro žáky naší ZŠ nebude v provozu.
Vařit se bude pouze pro cizí strávníky a pro studenty a vyučující gymnázia.
Nástup do školy je v pondělí 7.ledna 2013.

8. ledna 2013 proběhnou třídní schůzky a konzultace :
1.stupeň a 6.A od 15:00 do 17:00
2.stupeň od 15:30 do 17:00