Minulý týden proběhl v prostorách naší školy již tradiční VÁNOČNÍ JARMARK. Účast byla letos rekordní, zájem rodičů nám udělal velikou radost. Návštěvníci se mohli potěšit bohatým kulturním programem dětí z naší i mateřské školy. 

Vánočních dílen byla letos také velká nabídka a děti si v nich vyrobily spoustu krásných předmětů. Na prodej byly také vánoční hvězdy, utržené peníze šly rovnou na pomoc nemocným dětem do olomoucké nemocnice. 

Celá akce se nesla v příjemném adventním rozpoložení, které doufáme, v nás všech přetrvá až do Vánoc. 

Děkujeme všem dětem, učitelům, pracovníkům školy a návštěvníkům a přejeme krásné prožití svátků. 

Janyšková, Voksová

 

Fotogalerie >>>

 

 

A nebyla to hvězda obyčejná. Byla krásná, červená, plná lásky a pochopení. Tak jak to má být v čase vánočním. 

Nikdo nikdy neví, co mu osud do cesty postaví. S čím se bude muset potýkat a co ho raní.  Rodiče a děti Dětské kliniky hemato-onkologického oddělení v Olomouci by mohli vyprávět. Příběhů zde vyslechnete mnoho. Tiše doufáte, že každý dopadne dobře. Léčí se tu totiž děti s poruchou krvetvorby od těch zdánlivě banálních až do těch těžkých jako je leukémie.

A možná se ptáte, jak jim pomoci? Na Petrině to děti, rodiče i učitelé vědí. Stačí málo. Připojit se do prodeje vánoční hvězdy, kdy výtěžek jde na konto Šance v Olomouci. Šance je občanské  sdružení v Olomouci, které těmto malým pacientům pomáhá. Na Petrině se tak stalo 15.12. 2016 při Vánočním jarmarku.

Podařilo se prodat díky iniciativě dětí všechny malé i velké kytičky. Ti, co si je domů odnášeli, věděli, že je to kytička vzácná, protože pomáhá. Pomáhá těm, kteří to potřebují. 

Děkujeme všem, kteří nám s prodejem pomohli a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017!

 

Mgr. Šárka Bradová

 

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za pomoc a podporu v roce 2016, která je pro nemocné děti velmi potřebná a důležitá a jsem opravdu velmi vděčná, že nám pomáháte. Bez Vás bychom my dál pomáhat nemohli. Opravdu si nesmírně vážím toho, že stále je dost laskavých lidí, kteří myslí na druhé a jsem šťastná, že mezi ně patříte.  Skutečně velký dík.

Přeji Vám klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku hodně síly, energie, radosti, štěstí, pochopitelně vzácného zdraví a také dostatek laskavých lidí v okolí.

S upřímným díkem   Maria Křepelková

 

 

 

 

 

29. listopadu 2016,  14:05, Bruntál, Karel Soukop

Letos uplynulo devadesát let od dokončení budovy Petrina v Bruntále. Základní škola, která dnes v budově sídlí, si výročí připomněla důstojnými oslavami.

Součástí oslav byla mimo jiné soutěž pro děti O poklad domu Petrin. Soutěž byla motivovaná historií budovy a města a zúčastnili se jí žáci čtyř bruntálských základních škol.

Zdeněk Vacek, organizátor, Spolek rodičů a přátel Petrina: „Ty soutěže probíhaly formou kvízu a tady vlastně v celém areálu školy s tím, že si vlastně prošli celou školu a v jednotlivých učebnách i v místech jako je SVČ, knihovna a podobně vlastně a soutěž byla vlastně koncipovaná na motivy soutěžeO poklad Anežky České.“

Petrin vždy sloužil jako školské zařízení. Původně to byl seminář olomouckého arcibiskupství, nyní je to víceúčelové vzdělávací středisko, kde kromě základní školy sídlí i mateřská škola, knihovna a středisko volného času.

Jana Franková, ředitelka SVČ: „ Protože jsme součástí této budovy jako SVČ, tak jsme také chtěli přispět trošku do mlýna a vystoupí zde spousta našich kroužků.“

Kromě soutěže proběhl na Petrinu také den otevřených dveří a další doprovodné akce, například vyhodnocení fotosoutěže k 90.výročí.

Zuzana Procházková, učitelka: „K narozeninám si škola nadělila takové nádherné placky, které teda jsou jakoby turistická známka. Opravdu se vyvedly.“

Součástí oslav bylo i uložení pamětní kapsle. Mimo dobových dokumentů obsahuje i jednu zajímavost.

Zdeněk Vacek, organizátor, Spolek rodičů a přátel Petrina: „Bude vlastně i v této kapsli uložen pramínek vlasů, dá se říci, většiny učitelského sboru na Petrině, takže za devadesát let třeba znova bude možné geneticky upravit nebo geneticky rozvinout znova místní kantorský sbor v té podobě, jaký byl v současné době.“

Do oslav se zapojil i žáci školy. Žákovský parlament připravil výtvarné dílny a některé drobnější soutěže a atrakce.

 

ZDROJ: POLAR.CZ

VIDEO: POLAR.CZ (facebook ZŠ Petrin)