12. 9. 2015 10:55

 

– cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků, rozvoj dovedností a zkušeností učitelů pro zlepšování technických dovedností žáků, podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v oblasti anglického a německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní. 

 

 

9. 9. 2015 9:08

 

– cílem projektu je zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce, profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů formou stínování výuky na partnerských školách v zahraničí, zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO formou krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí. 

 

 

19. 8. 2015 18:08
 

I.A

Mgr. Ludmila Závodná

 

Příjmení

Jméno

1.

Bandyová

Katrin

2.

Bilík

Lukáš

3.

Brzobohatý

Štěpán

4.

Didi

Viliam

5.

Ďurišová

Liliana

6.

Foltin

Šimon

7.

Gogová

Nikola

8.

Gybas

Vojtěch

9.

Haj Ibrahim

Baland

10.

Haj Ibrahim

Contelisa

11.

Hodáňová

Kristýna

12.

Holub

Štěpán

13.

Horáčková

Vendula

14.

Kalová

Kateřina

15.

Kalužová

Barbora

16.

Lenz

Nikolas

17.

Navrátilová

Adriana

18.

Netušilová

Miroslava

19.

Pištol

Dominik

20.

Šmaterová

Karolína

21.

Šnajnar

Jaroslav

22.

Válek

David

 

 

I.B

Mgr. Ivana Mičkerová

 

Příjmení

Jméno

1.

Čapek

Adam

2.

Čurejová

Darina

3.

Dvořáková

Julie

4.

Holeček

Marek

5.

Holečková

Aneta

6.

Kala

Milan

7.

Kalašová

Eliška

8.

Karajannis

Adam

9.

Kolda

Vojtěch

10.

Kováčová

Marie

11.

Ovšáková

Bára

12.

Perďochová

Karolína

13.

Prýgl

Jakub

14.

Veigl

Michael

15.

Vilášek

Ondřej

16.

Virág

Robert

17.

Závodská

Natálie

18.

Žíla

Bartoloměj

19.

Žíla

Jaromír

 

 

28. 6. 2015 15:46

 Turnaj ve vybíjené na TV Polar

 

 

 

22. 6. 2015 20:20

V pátek 19. června 2015 v době od 9.00 do 11.30 h proběhl V Bruntále na náměstí Míru 3. ročník Tradičního turnaje žáků 4. a 5. tříd bruntálských základních škol ve vybíjené. Akci, která zahajovala oficiální program oslav Dnů města Bruntálu pořádala Základní škola Petrin z finanční dotace Města Bruntál  a Spolku rodičů a přátel Petrina.

Základní školy AMOS, Cihelní, Jesenická, Okružní, Rýmařovská a Školní sestavily celkem šest družstev, která se mezi sebou utkala ve dvou skupinách a následných soubojích o konečné umístění. 

Turnaj slavnostně zahájil místostarosta města pan Ing. Libor Unverdorben a po něm promluvila k mladým sportovcům ředitelka pořádající školy a zároveň autorka myšlenky této akce paní PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Konečné pořadí: 1. - ZŠ Okružní, 2. - ZŠ Cihelní, 3. – ZŠ Rýmařovská, 4. – ZŠ Jesenická, 5. – ZŠ Školní - Petrin, 6. – ZŠ AMOS.

Závěrečné vyhlášení proběhlo za hojné účasti zástupců sdělovacích prostředků. Všechna družstva obdržela diplomy, sladké odměny a občerstvení. Družstva na prvních třech místech získala navíc poháry, medaile a drobné věcné ceny. 

Organizační tým ve složení Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová  a Mgr. Karel Mašlík děkuje všem níže uvedeným osobám a institucím, které mají zásluhu na realizaci turnaje:

Rada Města Bruntálu v čele se starostou Ing. Petrem Rysem MBA a místostarosty p. Vladimírem Jedličkou a Ing. Liborem Unverdorbenem
Komise Rady Města Bruntálu pro tělovýchovu a sport v čele s Ing. Václavem Moresem
Vedoucí oddělení kultury Mgr. Alena Pajkošová
Spolek rodičů a přátel Petrina v čele s jeho předsedou p. Zdeňkem Vackem
Ředitelka Základní školy Školní 2 - Petrin PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, její zástupkyně Mgr. Olga Tonnerová a učitelé pořádající školy
Ředitel Základní školy Okružní Mgr. Leoš Sekanina ( zapůjčení technického materiálu - mantinely )
Ředitelky a ředitelé zúčastněných základních škol 
Učitelé, trenéři a rozhodčí ze zúčastněných základních škol
Technické služby Bruntál, s.r.o.
Městská policie Bruntál
Městské informační centrum Bruntál
Ing. Josef Petrík, autodoprava
Mgr. Dagmar Pachutová, zdravotní služba
Žáci a žákyně 9. ročníku pořádající školy a jejich třídní učitel Ing. Karel Holba
Mladí sportovci zúčastněných škol
Zástupci sdělovacích prostředků
Diváci a fanoušci

 

Fotogalerie >>> (foto František Kučera)