Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

24

Přijat/a

42

Přijat/a

4

Přijat/a

25

Přijat/a

45

Přijat/a

5

Přijat/a

26

Přijat/a

46

Přijat/a

8

Přijat/a

27

Přijat/a

47

Přijat/a

9

Přijat/a

29

Přijat/a

48

Přijat/a

10

Přijat/a

30

Přijat/a

49

Přijat/a

11

Přijat/a

31

Přijat/a

53

Přijat/a

12

Přijat/a

32

Přijat/a

55

Přijat/a

14

Přijat/a

33

Přijat/a

57

Přijat/a

15

Přijat/a

34

Přijat/a

 

 

16

Přijat/a

37

Přijat/a

 

 

17

Přijat/a

38

Přijat/a

 

 

19

Přijat/a

39

Přijat/a

 

 

21

Přijat/a

40

Přijat/a

 

 

23

Přijat/a

41

Přijat/a

 

 

 

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 13. 4. 2018 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města >>>

 

 

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ PROŽITÍ SVÁTKU VÁNOČNÍCH A V NOVÉM ROCE 2018 VŠE NEJ NEJ NEJ :-)))
KOLEKTIV KUCHYNĚ

Dne 22. 12. 2017 pro Vás v tomto roce vaříme naposled……pak si užijeme pohody a 2. 1. 2018 Vás rádi uvidíme :-)

 

 

V rámci projektu Dža dureder nabízíme na naší škole pomoc s přípravou a doučováním nejen romským žákům.
Projekt Dža dureder, v romštině Pokračuj, navazuje na stejnojmenné předchozí projekty, doučování studentů středních škol a příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ, které se v praxi velmi osvědčily.