V úterý 14. ledna proběhla promo akce k prezentaci žákovské práce v rámci projektu eTwinning, do kterého je naše škola zapojená. V současné době se žáci naší školy věnují třem projektům. Mladší děti, konkrétně třída 4. B, se zabývá ekologickým smýšlením v rámci projektu Be eco-friendly, starší děti, třídy 7. A a 9. A se zabývají projekty eTwinnovaTeens a Digital Democratic Dreamers. Děti, které mají být právem na co pyšné, předvedly pedagogům, dalším pracovníkům školy a rodičům výsledky své práce.

V pátek 24.1. navštívily děti s paní vychovatelkou a asistentkou Janičkou své bývalé kamarády v mateřské škole, kde si společně zahrály několik zábavných her a také zatancovaly a zasoutěžily. Bylo to velmi příjemné odpoledne se spoustou zábavy a legrace. Nakonec jim přichystala paní učitelka Daníšková sladkou odměnu.

V letošním školním roce proběhl náš lyžařský kurz opět v Karlově. Děti 1. stupně i žáci 2. stupně měli termín akce od 13. ledna do 17. ledna. Všichni lyžaři, snowboardisté i instruktoři prožili úžasné dny plné lyžování, prkna, her a hlavně sněhu. Zázemí bylo v Malé Morávce a lyžovalo se na Karlovském Expresu.

Jako již tradičně každý rok si školní sbor vyhradil chvilku, aby nás prostřednictvím moderní úpravy vánočních písní přenesl blíž napjatě očekávanému Štědrému dni. Sborový zpěv se prolínal s vystoupením sólistů. Hudební doprovod zajišťovali kromě pana učitele Dufka a paní učitelky Janyškové, také samotní žáci, kteří hráli na flétny a letos poprvé také na kytary a conga, kterými pod vedením taktovky sbormistra obohatili písně žáci 7. B Standa, Honza a Dezider.

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v tělocvičně SPgŠ a SZŠ v Krnově konalo okresní kolo ve šplhu. Naši školu zde reprezentovalo celkem 8 žáků.
Kategorie děvčata 6. a 7. tříd: