Bulletin Slovo vydává organizace Slovo 21 už bezmála 20 let. Najdete v něm rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se do Česka přestěhovali z cizích zemí.

Informace k odloženému zápisu do prvních tříd 2022/23 pro děti z Ukrajiny. / Інформація щодо відстрочення зарахування до перших класів 2022/23 для дітей з України.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

předkládáme vám důležité informace k ošetřovnému po dobu mimořádného ředitelského volna z důvodu pandemické situace COVID-19:

- výše: 80 % denního vyměřovacího základu (§ 4 zákona č. 520/2021 Sb.), u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den (při plném úvazku) (§ 5 zákona č. 520/2021 Sb.).

- doba poskytování: po celou dobu uzavření školy (§ 6 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb.).

- potvrzení: vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem škola nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce prohlášení. Tiskopis je dostupný na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 (§ 7 odst. 2 zákona č. 520/2021 Sb.).