Naše škola v zastoupení SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL PETRINA získala od města Bruntálu finanční podporu z rozpočtu města na činnosti v rámci projektů:

  • Máte rádi tajemství?
  • Vánoční Jarmark
  • Těšíme se do školy
  • Petrin – dramatický a pěvecký soubor 
  • Vybíjená 2020


 

I v loňském školním roce Základní škola Školní 2, Bruntál požádala město o finanční podporu v rámci uskutečnění projektů výše uvedených. Tento rok však před nás kladl velké nároky. Vzhledem k epidemii koronaviru se bohužel některé akce nemohly uskutečnit. Přesto jsme se snažili, aby alespoň část z nich proběhla. Je pravdou, že některé opravdu na poslední chvíli. Přesto jsme na sebe pyšní, že jsme to dokázali. Jsme velmi vděční za podporu města a hodně si toho vážíme. Zároveň oceňujeme všechny školy, jejich žáky i učitele, kteří nám v některých projektech pomáhají tím, že se do nich zapojují a účastní se tak jejich realizací. Nebyl to lehký rok. Všichni jsme museli neustále vyčkávat, co bude dál, kam se posuneme, co nastane. Dovolte mi tedy touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří mají zásluhu na našem snažení. Děkujeme především městu Bruntál za finanční podporu. Děkujeme všem kolegům z naší školy i těm, kteří se dobrovolně do našich projektů zapojují. Někteří již několikátým rokem. Doufejme, že ten letošní bude příznivější a my se budeme opět beze strachu potkávat. Hodně zdraví! 

Mgr. Šárka Bradová