Vážení rodiče, milí žáci,  drazí kolegové,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:  dětí v přípravné třídě a žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Naše škola bude  poskytovat těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.
Od pondělí 1.3. 2021 tedy nepůjdou do školy žádní žáci . Nebudou probíhat ani individuální konzultace.


Ošetřovné:
informace naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Stravování:
školní jídelna bude v provozu, objednejte si prosím dle zájmu telefonicky stravu nejlépe ještě dnes. Stravu lze odebrat do jídlonosičů, žáci a personál si ji mohou sníst v jídelně.V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.

Přeji všem mnoho sil a zdraví


PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA
ředitelka školy