Vydáno 3. března 2021 8:47, Celý MS kraj, Karel Soukop

Současné uzavření základních a mateřských škol se týká také přípravných tříd. Jsou to speciální třídy, které připravují děti s odkladem školní docházky na školní režim, způsob výuky a kontakty se spolužáky. Jedna taková funguje při druhé Základní škole v Bruntále.

 

 

Adaptace dětí na pravidelnou školní docházku je základem, který čeká každého prvňáčka. Ne všichni jsou na ni zcela připraveni.

Milena Zatloukalová, ředitelka školy: „Přípravnou třídu jsme v naší škole zřídili před třemi lety, protože jsme zaznamenali poptávku rodičů po tomto vzdělávání. Přípravná třída vlastně slouží k tomu, aby u dětí byly vyrovnány socializační a poznávací funkce.“

O zařazení dítěte do přípravné třídy vždy rozhoduje psycholog.

 

Milena Zatloukalová, ředitelka školy: „Děti se do přípravné třídy mohou přihlásit vždy pouze pokud mají doporučení z poradenského zařízení na odklad školní docházky.“

Děti navštěvují třídu pravidelně od 8 hodin. Týdně absolvují 20 vyučovacích hodin. Výuka tady probíhá výhradně hravou formou.

 

Jana Synková, třídní učitelka přípravné třídy: „Učíme se hlavně grafomotorické cviky, což teď jsme vám názorně ukázali, máme pracovní listy, pracovní sešity, zrakové vnímání, sluchové vnímání. Máme vlastně nácvik na čtení i na psaní a hlavně sociální dovednosti. Děti pracují v kolektivu, takže si zvykají a učíme se všechno hrou.“

 

Anketa, žáci přípravné třídy: „Moc se mi tady líbí. Mám tu moc kamarádů.“

„Já už umím počítat do deseti.“

„Tady se mi nejvíc líbí celá škola.“

 

Milena Zatloukalová, ředitelka školy: „Já bych chtěla říct rodičům, že pokud zvažují, že dítě s odkladem nechají v mateřské školce a nebo je zařadí do přípravné třídy, ať zváží to, že děti v přípravné třídě si již zvykají na ten školní režim, opravdu se zaměřují už na hravou formu výuky. Zaměřují se na rozličné základní předměty, které se učí v první třídě základní školy.“

Po absolvování přípravné třídy mohou děti nastoupit na libovolnou základní školu podle zájmu a výběru rodičů.