Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2020 přijala následující usensení, kterým ruší bod č. I. usnesení č. 1385/11MR/2020, kterým byl ředitelům PO (škol a školských žařízení) udělen pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14. 3. 2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti a současně ukládá ředitelům škol a školských zařízení zohlednit zvýšené finanční náklady na dezinfekci pronajímaných prostor.

Sdělujeme, že nadále platí usnesení rady města ze dne 13.03.2020 o neposkytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ráda bych Vám tímto poděkovala za péči, kterou věnujete dětem při realizaci distančního vzdělávání. Věřím, že to mnohdy není lehké, ale věřte, že se všichni pedagogové naší školy snaží ze všech sil jim nový způsob výuky co nejvíce usnadnit. Třídní učitelé měli za úkol Vás, rodiče žáků prvního stupně, oslovit s dotazem, zda Vaše děti opět začnou od 25. 5. 2020 chodit do školy.

Chtěla bych Vám v souvislosti s tím, a nejen s tím, stručně odpovědět na dotazy, které nám často pokládáte.

Projekt byl vypracován pro rok 2019. Zúčastnili se ho žáci tří základních škol. Celkem deset tříd našeho města. To je tedy asi přibližně 100 dětí. Spolu se svými učiteli procházeli pomocí počítačové prezentace domy ve městě Bruntál. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí. K čemu domy dříve sloužily, co v nich bylo umístěno, čemu slouží dnes.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít na ZŠ Bruntál, Školní 2 přípravnou třídu, jejíž třídní učitelkou bude Mgr. Ivana Opělová

Do přípravné třídy budou začleněny děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky, při zápisu jim byl doporučen odklad školní docházky. Velkou výhodou přípravné třídy je snížený počet dětí ve třídě (max. 15), individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Zdeňkou Malou, případně přítomnost asistenta pedagoga.