Letošní jarmark proběhl v prostorách naší školy 10. prosince. Jako již tradičně jsme jej zahájili kulturním programem, na němž se podílely nejen děti naší školy, ale i naší mateřské školky. Program byl moc hezky připraven, sklidili jsme za něj samou chválu.

V loňském roce Petrin navázal spolupráci se školou v partnerském městě Casttelarano. Dvě pedagožky Mgr. Michaela Mikulková a Mgr. Sára Černá společně s ředitelkou školy PhDr. Mgr. Milenou Zatloukalovou vyjely na pracovní stáž do partnerského města v Itálii. Tématem projektu bylo nastavení spolupráce v oblasti školství s partnerským městem Castellarano.

https://www.mubruntal.cz/zakon-c-250-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu/ds-45076/p1=82113

 

Prohlášení o přístupnosti
Webové stránky Základní školy Bruntál, Školní 2 splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.