Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách:

MŠMT - Instruktážní video - Jak testovat děti ve škole

https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,  

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 12. 4. 2021 a týkají se žáků prvního stupně ZŠ a jejich vyučujících.

Vydáno 3. března 2021 8:47, Celý MS kraj, Karel Soukop

Současné uzavření základních a mateřských škol se týká také přípravných tříd. Jsou to speciální třídy, které připravují děti s odkladem školní docházky na školní režim, způsob výuky a kontakty se spolužáky. Jedna taková funguje při druhé Základní škole v Bruntále.

Vážení rodiče, milí žáci,  drazí kolegové,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:  dětí v přípravné třídě a žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Naše škola bude  poskytovat těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.
Od pondělí 1.3. 2021 tedy nepůjdou do školy žádní žáci . Nebudou probíhat ani individuální konzultace.