DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Desatero pro rodiče.pdf

(zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=Desatero+pro+rodi%C4%8De)

Webinář v rámci projektu MAP II s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou 2. února 2021.

 

 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 – se uskuteční 6. a 7. dubna 2018 

1.   Pro koho?

Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012. Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší