V světélkujících propastech vesmíru
otisk lidského nitra.
To je kniha.
A jako z jádra a semene
může z ní lidské nitro znovu vyrůst
a zazelenat se.
Vladimír Matějček

Chcete si přečíst knihu svého oblíbeného autora? 
Potřebujete si napsat referát, dovědět se něco zajímavého, okopírovat důležité údaje? 
Chcete si půjčit knihu doporučené četby nebo pro projektové vyučování? 
Potřebujete vyhledat něco na internetu?

Pokud ano, navštivte naši knihovnu (učebna 416, 4. NP).

Čeká vás tu mnoho zajímavých knih, které vás nejen pobaví a potěší, ale i překvapí svým obsahem.

   Žákovská knihovna je určena žákům 1. – 9. tříd i pedagogům naší školy. Nabízí literaturu nejen pro nejmenší čtenáře, ale i náročnější četbu pro starší žáky. Nabízíme také soubory dětských knih pro společnou četbu v hodinách literární výchovy. Najdete tu nejen beletrii, ale i naučnou literaturu.

    Knižní fond je dle možností průběžně doplňován o nové svazky, které jsou vybírány podle zájmu žáků a náplně učebních programů.

   Knihy si může zapůjčit každý žák školy, a to bezplatně. Půjčujeme maximálně na jeden měsíc s možností prodloužení výpůjčky. K vybavení knihovny patří i jeden videopřehrávač, tři počítače s bezplatnou možností připojení k internetu a kopírka. Knihovna je k dispozici během stanovené půjčovní doby dvakrát týdně.

Výpůjční doba: 

Pondělí 7.35 – 7.55 hod.
Čtvrtek 7.35 – 7.55 hod.

Po dohodě se správcem lze knihovnu navštívit i v jinou dobu. Vedoucím knihovny je pověřena Mgr. Alice Pospíšilová, která vám ochotně poradí při výběru knih.

V průběhu školního roku se uskutečňují návštěvy knihovny žáků 1. stupně pro bližší seznámení s její funkcí.

Účel knihovny:  
-  poskytovat žákům možnost půjčování knih přímo ve školní budově
- umožnit žákům pracovat s encyklopediemi za účelem vypracování referátů do jednotlivých  předmětů
- poskytnout žákům možnost vyhledat bezplatně informace na internetu
- vyhledané informace okopírovat.

Těšíme se na vaši návštěvu!                                                        

Mgr. Alice Pospíšilová