V rámci projektu Dža dureder nabízíme na naší škole pomoc s přípravou a doučováním nejen romským žákům.
Projekt Dža dureder, v romštině Pokračuj, navazuje na stejnojmenné předchozí projekty, doučování studentů středních škol a příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ, které se v praxi velmi osvědčily.


Do projektu jsme se zapojily ve školním roce 2016/2017, celkem 27 žáků z toho osm žáků mělo zájem o mentoring. Obě aktivity byly vedeny 9 učiteli a 4 mentory. Cílem obou aktivit nebylo jen zlepšit prospěch, ale také školní docházku, správnou motivaci žáků i rodičů. Dalším z cílů, který je pro nás důležitý, je přiblížit rodičům žáků naší školu, jako přátelské prostředí, ve kterém můžeme spolu žít.

V rámci projektu byla také důležitá práce s rodiči, pro které jsme zorganizovali workshop „Mami, tati, já chci do školy,“ který vychází z projektu Divadla utlačovaných.
Proběhlo 7 setkání, která se uskutečnila například v rámci Mezinárodního dne Romů v La Fabrice, dále v rámci romského světového festivalu Khamoro nebo v Městské části Prahy 5, kde proběhlo předávání certifikátů žákům, kteří byli v projektu zapojeni.

V rámci projektu Dža dureder vyšly také tři metodické texty: Metodický text pro pedagogické pracovníky romských žáků základních škol, Metodický text pro pedagogické pracovníky pro práci s rodiči romských žáků a Metodický text k mentoringovému programu.


Smyslem naší práce je pomáhat romským dětem na základních školách zvládat potřebné učivo, připravovat je na další studium a motivovat celkově ke vzdělání. Naším cílem je, aby úspěšně zakončili studium na základní škole a dále ve studiích pokračovali na střední škole či odborném učilišti.

„Je potřeba, aby žáci dosahovali úspěchů. Je to nutné pro jejích vlastní posun v životě,“

Aurélia Balážová
Lokální koordinátora projektu Dža dureder