Kdo jsme

Jsme progresivní škola zaměřená na výuku anglického jazyka, kde pedagogové využívají nejmodernější techniku a metody ve výuce. Žáci pronikají do angličtiny pomocí metod Helen Doron (angličtina od první třídy!) a CLIL (výuka části předmětu v angličtině). Na druhém stupni se zapojujeme do mezinárodních projektů E-twinning - pro žáky pořádáme videokonference, při kterých poznávají děti z jiných zemí a používají angličtinu v praxi. Budova naší školy prošla v letech 2013 – 2015 rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě cca 100 mil. Kč, V současné době byla dokončena rekonstrukce vnitřního atria budovy.

„Vše pod jednou střechou"

  • základní škola
  • mateřská škola
  • městská knihovna
  • středisko volného času
  • stanice mladých přírodovědců
  • coworkové centrum

 

Cíle a vize

Naše škola má své cíle a vize, které vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy. Chceme být školou, která nabízí kvalitní vzdělávání a individuální přístup. Chceme být školou, ve které se dbá na umožnění úspěšnosti každého člověka a dosažení jeho osobního maxima, školou, ve které se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se zodpovědnost a je oceňována kvalitní práce, respektují se sdílené hodnoty a předem daná pravidla, je podporována týmová práce. Školou, ve které se podporuje pozitivní přístup ke vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, kde jsou nastaveny kvalitní pracovní podmínky a dodržují se zásady psychohygieny, a kde jsou zaměstnanci školy díky svým kvalitám společností uznáváni a respektováni. Školou, ve které je zřejmá její transparentnost a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery ve vzdělávání.