Doučování žáků škol v rámci Národního plánu obnovy

V letošním školním roce pokračuje doučování žáků, které navazuje na jarní doučování (leden–srpen 2023). To bylo určeno žákům I. i II. stupně a zaměřovalo se na vyrovnání rozdílů způsobených distančním vzděláváním.

Doučování probíhá pod názvem Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Je na ně poskytována finanční podpora EU. 

Doučování vedou učitelé jednotlivých předmětů a asistenti pedagoga.

Doučování probíhá individuálně, nebo skupinově, dle zvážení pedagogů.

Na doučování žáky vybírají učitelé jednotlivých předmětů. Žáci, kteří cítí, že by potřebovali pomoci mohou učitele i sami oslovit. Učitel pak se žákem a rodiči domlouvá individuální termín a frekvenci doučování.