Jana Synková

Jana Synková
učitelka přípravné třídy 
„Žák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit“.

Pavla Schneiderová

Mgr. Pavla Schneiderová
učitelka na I. stupni, koordinátorka ŠVP pro I. stupeň
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám…“

Šárka Burzová

Mgr. Šárka Burzová
učitelka na I. stupni, hlavní metodik pro I. stupeň
„Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým koncům.“

Dagmar Pachutová

Mgr. Dagmar Pachutová
učitelka na II. stupni
„Jestliže neumíš, naučíme tě, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, ..." Jan Werich