Asistent(ka) pedagoga - 3 volné místa

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

  • Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 1,0
  • Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,8
  • Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

kvalifikační předpoklady

Odborná způsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících).

 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

požadavky

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten,

 

„kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

 

-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního

 

právního předpisu“.

Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

• je plně způsobilý k právním úkonům,

• je bezúhonný,

• má odbornou kvalifikaci,

• je zdravotně způsobilý,

• prokázal znalost českého jazyka.

Výhodou

-        praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou

-        dobrá znalost českého jazyka

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte, zašlete na adresu: Základní škola Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 79201 Bruntál nejpozději do 30. 11. 2022. Kontaktní pracovník: Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, e-mail: kancelar@zspetrin.cz

Termín pohovoru: k pohovoru budete pozváni individuálně na základě přijatých žádostí. K pohovoru si přineste strukturovaný životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. VŘ bude probíhat v ředitelně školy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3. patro).

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 8. platová třída, dle úvazku.

Termín nástupu: 1. 1. 2023

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.