Vychovatel/ka s úvazkem 1,0

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vychovatel/ka ZŠ s úvazkem 1,00 – s možností navýšení s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

 

Kvalifikační předpoklady:

Vychovatel získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci podle16 §:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vysokoškolským vzděláním podle § 7 až 10, 12 a 14,

c) vysokoškolským vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného studijního programu než podle písmen a) a b) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném vysokou školou, nebo

2. studiem pedagogiky,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na vychovatelství nebo na pedagogiku volného času nebo na speciální pedagogiku nebo na sociální pedagogiku,

e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene d) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo na přípravu učitelů základní školy nebo střední školy, nebo

2. studiem pedagogiky,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu střední školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů nebo pedagogů volného času,

g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na vychovatelství, nebo

h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmene f) a g) a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy.

   

Požadavky:

 
 

·        Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

Výhody při výběrovém řízení:

·        praxe na pozici vychovatel/ka

·        3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

Nabízíme:

·        odpovídající platové ohodnocení + odměny

·        zázemí silné a stabilní organizace

·        závodní stravování

·        příspěvek na sport/ kulturu

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zasílejte na adresu: kancelar@zspetrin.cz, nebo Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál; kontaktní pracovník – kancelář školy Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, 775 535 653 (popř. recepce budovy)

 

Termín pohovoru: k přijímacímu pohovoru se na telefonické či písemné vyzvání

                                   (v e-mailové poště) dostavte do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2-3. patro (kancelář ZŠ)

 

Platové podmínky:   9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu:       1. 1. 2023

 

Náležitosti přihlášky: Životopis a doklad o dosaženém vzdělání. Při nedodržení požadavků na odbornou kvalifikaci bude zájemce z výběrového řízení automaticky vyřazen.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.