I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 
a


b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky


Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách:

MŠMT - Instruktážní video - Jak testovat děti ve škole

https://youtu.be/BmDnd140UH4

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,  

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 12. 4. 2021 a týkají se žáků prvního stupně ZŠ a jejich vyučujících.