Vážení rodiče, zákonní zástupci,

všechny Vás srdečně zdravím krátce před zahájením školního roku 2021/2022 a věřím, že jste si Vy i Vaše-naše děti o prázdninách odpočinuli.

Ráda bych Vás seznámila se závaznými pravidly, které budeme v následujícím období dle nařízení ministerstva školství všichni dodržovat.

Vážení rodiče, přečtěte si prosím pozorně všechna opatření v přiloženém dokumentu a v případě dalších dotazů se obracejte na mě prostřednictvím Školy Online, telefonicky, nebo e-mailem.

Děkuji Vám všem za vzájemnou toleranci a respekt a přeji pevné zdraví a veselé dny

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA, ředitelka školy

Naše jídelna začíná vařit od 30.8.2021 pokud máte zájem o stravování nahlaste se přes strava cz, nebo zavolejte do jídelny.

Výdej obědů je od 11.00 - 11.30hod.

Od 1.9.2021 zatím vše funguje, jak máte nastaveno na přihláškách.

 S přáním krásného dne Duhajská

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018570

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Inkluze 2021

Název projektu EN: Inclusion 2021