Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky gymnázií z celé České republiky. Cílem soutěže je zapojit děti do pohybové aktivy a stmelit všechny žáky napříč ročníky ve snaze pomoci své škole o co nejlepší výsledek v kraji.

ZRUŠENO

Název VZMR: ZŠ Školní 2 – digitální panel a multifunkční tiskárna pro speciální pedagogy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci. V pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrací všichni žáci prvního stupně. Vzhledem k vládnímu opatření mohou být ve školní družině spojeny pouze třídy stejného ročníku, rozdělení školní družiny bude proto následovné:

Od 30.11.2020 jsou žáci, kteří nemají distanční výuku, přihlášeni ke stravování.
Od 1.12.2020 jsou zaměstnanci a cizí strávníci přihlášeni ke stravování (pokud nemají zadané stravovací zvyklosti).

Děti s distanční výukou mají oběd ODHLÁŠENÝ, pokud si stravu objednají, mohou odebírat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 - do 11.30hod.

Cizí strávníci mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 - 11.30hod.

S přáním pěkného dne Duhajská