Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2020 přijala následující usensení, kterým ruší bod č. I. usnesení č. 1385/11MR/2020, kterým byl ředitelům PO (škol a školských žařízení) udělen pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14. 3. 2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti a současně ukládá ředitelům škol a školských zařízení zohlednit zvýšené finanční náklady na dezinfekci pronajímaných prostor.

Sdělujeme, že nadále platí usnesení rady města ze dne 13.03.2020 o neposkytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti.

Z důvodu pandemie COVID-19 není povolen vstup cizím strávníkům do areálu školy. Obědy pro cizí strávníky nemůžeme až do odvolání zajistit.

Děkujeme za pochopení.

Zdeňka Duhajská, VŠJ

 

 

Základní škola Bruntál, Školní 2, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ráda bych Vám tímto poděkovala za péči, kterou věnujete dětem při realizaci distančního vzdělávání. Věřím, že to mnohdy není lehké, ale věřte, že se všichni pedagogové naší školy snaží ze všech sil jim nový způsob výuky co nejvíce usnadnit. Třídní učitelé měli za úkol Vás, rodiče žáků prvního stupně, oslovit s dotazem, zda Vaše děti opět začnou od 25. 5. 2020 chodit do školy.

Chtěla bych Vám v souvislosti s tím, a nejen s tím, stručně odpovědět na dotazy, které nám často pokládáte.