od 11.00 - do 12.00 hodin

Zdeňka Duhajská, VŠJ

Cizí strávníci mohou odebírat stravu POUZE do jídlonosičů, od čtvrtka 15.10.2020 POUZE v době od 11.00hod. - do 11.30hod.
Pokud tento interval nedodržíte, nebudeme Vám moci oběd později vydat.

Zájemci o stravu se nahlásí na tel. 773 341 305 (stačí SMS: jméno + VS).

Děkuji Duhajská

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě nově přijatých informací z MŠMT Vám sděluji, že pokud budete mít zájem o stravování Vašich dětí ve školní jídelně, je to možné. Upozorňuji však na to, že Vám byla strava automaticky odhlášena a proto je nutné si ji v případě zájmu telefonicky nebo sms zprávou objednat u vedoucí školní jídelny. Žáci mohou přicházet na oběd po ukončení online výuky nebo v pauze mezi jednotlivými hodinami a to vždy v čase od 11.30 do 14.00 hodin. Žáci musí přicházet do budovy v rouškách, dodržovat 1,5 m rozestupy, hygienické předpisy a po zkonzumování jídla ihned opustit jídelnu a budovu školy.

S přáním hezkého dne

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, zákonnní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví  na území České republiky nouzový stav, rozhodla o přijetí těchto krizových opatření:

- Omezuje se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol a školních družin podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Znamená to, že od zítřka 14.10. 2020 do neděle 1.11. 2020 bude škola uzavřena. Výuka bude probíhat distančně. Školní stravování nebude poskytováno, obědy budou všem automaticky odhlášeny. Sledujte prosím pečlivě naše webové stránky a školu OnLine pro kontrolu rozvrhů online výuky a nových informací. Formuláře na žádost o ošetřovné člena rodiny si vyzvedněte na recepci školy. Komunikujte prosím s pedagogy. Připomínám zákonnou povinnost distanční výuky. Opatrujte námi zapůjčená zařízení jako oko v hlavě, jejich cena je vysoká. Při jakékoliv nesrovnalosti, kterou se Vám nepodaří vyřešit s pedagogy kontaktujte prosím neprodleně mě. 

Děkuji všem, že respektujete daná opatření a pravidla a držím nám všem pěsti, abychom to ve zdraví přestáli. 

S přáním pozitivních dní

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

> Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19: dokument ve formátu PDF >>>

> Sada opatření pro školy - od 12. října do 23. října 2020 - přehledně: dokument ve formátu PDF >>>

> Opatření MŠMT na dny 26. října a 27. října 2020: dokument ve formátu PDF >>>