V lednu 2017 naše škola podala žádost o schválení projektu Erasmus +, vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem: Nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání všech žáků, získání nových metod a postupů pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami. Zvyšování jazykových kompetencí managementu školy.
Tato žádost byla schválená a škola je podpořena částkou 12 093 €.

 

Plenární schůze rodičů                                                                 od 15.30 hodin

  • 4. 9. 2018 úterý

 

Název projektu: „ZŠ Školní – Modernizace odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovního vyučování, cizích jazyků, informatiky a digitálních technologií“

Cíle projektu: je zvýšit kvalitu ve výuce žáků tohoto vzdělávacího zařízení v klíčových kompetencích přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory za pomoci moderně vedené výuky v modernizovaných odborných učebnách. Zvýšená kvalita ve výuce žáků povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího zařízení v souvislosti s výše uvedenými klíčovými kompetencemi a dopomůže jim tak získat i praktické dovednosti, které jim po absolvování základní povinné školní docházky ulehčí postup směrem k vyššímu stupni vzdělání.

27. června 2018 v jídelně školy v 1600 hod. pro veřejnost

Program:

DETEKTIV ŠMRNC, případ kostlivce v jídelně

(divadelní vystoupení dramatického souboru)

Provozní dny:
- červenec 2018: 2., 3., 4., 30. a 31.
- srpen 2018: 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 27., 28., 29. a 30.

Výdej obědů: 11:00 - 12:00 hod.

Provozní doba kanceláře VŠJ: 6:00 -14:00 hod.

Telefonní kontakty: 553 821 171, 773 341 305

 

Marie Zdeňková, vedoucí ŠJ