Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, milí žáci,

od zítřka 10. 9. 2020 je Vaší povinností ve společných prostorách budovy Petrina nosit roušky, toto nařízení neplatí pro pobývání v učebnách, kabinetech a při stravování ve školní jídelně.

- Přestávky během vyučování budou sloužit pouze k účelu odchodu na toalety a bude dbáno na minimalizaci kontaktu většího počtu osob na chodbách.
- Při vstupu do budovy školy budou platit stejná opatření jako v měsících květen a červen 2020.
- Pro žáky budou zítra připraveny školní roušky, které jsou pravidelně prány a žehleny při vysokých teplotách, není však v možnostech školy tuto službu poskytovat déle, než do konce tohoto týdne tj. do 11.9. 2020.
- Při ztrátě či zapomenutí jsme je připraveni poskytnout. 
- Žáci musí mít své vlastní roušky a to alespoň dvě na jeden vyučovací den. 

Děkuji Vám všem za vzájemnou toleranci a respekt.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

> soubor ve formátu PDF: nově vydaná metodika MZČR pro nařizování karantény

 

> Vstup do budovy školy a školní jídelny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (nevztahuje se na cizí strávníky a rodiče žáků Přípravné třídy a prvních ročníků).

> Do budovy školy vstupují žáci samostatně. Žáci vstupují zatím bez roušky a všichni jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Ta je dostupná u vchodu do budovy, na recepci a v průběhu dne i na všech toaletách a ve třídách.

> Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel, …).

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

příprava školního roku je tento rok podpořena i manuálem MŠMT ČR a doporučeními ČŠI. Byla bych ráda, kdybyste se všichni s dokumenty seznámili, protože se budeme dle těchto nařízení a doporučení řídit v novém školním roce. Přáním nás všech je bezesporu soustavná školní docházka po celý školní rok. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto zásadními hesly tohoto školního roku budou "tolerance a respekt". Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Zatím není třeba počítat s rouškami, ale určitě se zvýšenou hygienou. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně.

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020

8:00zahájení v jednotlivých třídách (žáci 1.tříd mohou mít první školní den doprovod příbuzných. Jednoho žáka mohou doprovodit max. dvě osoby.)

9:00 - třídní schůzky pro rodiče prvňáčků (děti si na dobu TS převezme paní vychovatelka)

10:00 - ukončení vyučování

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: ranní družina od 6:00, odpolední družina do 16:00.

OBĚDY se budou vydávat 1.9.2020 od 10:00 do 11:00.

 

Těšíme se na Vás :-)