Školní poradenství

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky            

Školní poradenské pracoviště působí na škole od 1. 9. 2005 v rámci sytémového  projektu VIP - Kariéra, financovaného  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od r.2009 projekt pokračoval v rámci Individuálního projektu národního "Rozvoj školních poradenských pracovišť- VIP II" realizovaného  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Nyní aktuálně navazuje RAMPS- VIP III .     

Toto pracoviště je zařazeno do projektu podporovaného EU, jehož součástí je vytváření poradenských pracovišť na základních a středních školách. Úkolem těchto pracovišť je pomáhat žákům, kteří mají potíže se špatným prospěchem a hrozí jim, že nedokončí školu, mají osobností, vztahové a podobné problémy, neumějí se rozhodnout, jaký obor a škola jsou pro ně vhodné.Jeho hlavním clem je práce s různými typy rizik ovlivňujících průběh vzdělávání.Pozornost je také věnována žákům cizinců, zdravotně znevýhodněným a postiženým stejně  jako žákům mimořádně nadaným. Dále toto pracoviště řeší možnosti integrace dětí a vzdělávání nadaných dětí. Pozornost je věnována  také dětem předškolním. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám školy.

ŠPP na naší škole nabízí odbornou pomoc nejen dětem, ale i rodičům, pedagogům, a to společně s ostatními odborníky. Poradenské služby na škole provádí kariérový poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Poradenské služby jsou úzce propojeny se službami specializovaných zařízení – PPP, SPC, SVP, Helpin, Úřad práce, Městský úřad aj.                            
Poskytuje bezplatnou speciálně pedagogickou  péči žákům, rodičům i pedagogům.                                                     

ŠPP tvoří tým odborníků:                                                                                                                                            

Linka důvěry -  Mgr. Jana Knížová, Mgr.Michal Dufek

Pracoviště  najdete ve 2.poschodí v budově Petrina.