Již mnoho let působí při naší škole dramatický a pěvecký soubor PETRIN.  Přestože vzhledem k epidemiologické situaci bylo v posledních měsících méně prostoru pro veřejná vystoupení, děti se během roku scházely a pilně připravovaly představení pro veřejnost i své spolužáky.

V prosinci proběhl na bruntálských školách projekt s názvem „Máte rádi tajemství 2“ (… aneb, co jsme se ve vlastivědě nedozvěděli). Projekt vytvořili učitelé ZŠ Školní 2 ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel Petrina. Finančně jej podpořilo Město Bruntál.

https://www.zspetrin.cz/images/2021-2022/schuzky_9r.pdf

 

Dne 2. 9. 2021 se zúčastnila naše školní družina Dne otevřených dveří, který se konal ve Středisku volného času. Děti si zde mohly prohlédnout prostory, kde mohou odpoledne trávit volný čas v některých zájmových kroužcích. Nabídka byla opravdu velmi pestrá a děti zaujala. Někteří už mají jasno, který zájmový útvar budou tento rok navštěvovat.

Ve školním roce 2020/2021 došlo k několika omezením provozu školských zařízení a školní družiny. Dle Vyhlášky č. 423/2020 Sb. je potřeba za tato období snížit úplatu za mimoškolní vzdělávání (školní družina). Na naší škole je stanovena výše úplaty za školní družinu na 100,- Kč za měsíc/dítě. Ranní družinu mohou navštěvovat i děti nepřihlášené k pravidelné docházce, a to zdarma.