Cíle Odpovědnost Očekávání Organizace

Bez čeho to nepůjde?
Více zde: https://www.zspetrin.cz/dokumenty/2021/oreo_jak_na_online_uceni_z_pohledu_zaka-f.pdf

 

 

I v letošním školním roce proběhla akce pod názvem „Pomáháme zvířátkům“. Poděkování patří všem třídám, jednotlivcům i rodičům, kteří se do sběru zapojili a zajistili tak velké množství kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimním období. Nejvíce se zapojili nejmenší sběrači z přípravné třídy. Všichni sběrači získávají drobné dárečky, velké poděkování a především dobrý pocit, že přispěli lesním zvířátkům dobrotami do krmelců.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech.