Kdy a jak se dozvíte výsledky přijímaček
CERMAT zpřístupní ředitelům škol hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Ředitelé škol pak ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
Ředitelé stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Již mnoho let působí při naší škole dramatický a pěvecký soubor PETRIN.  Přestože vzhledem k epidemiologické situaci bylo v posledních měsících méně prostoru pro veřejná vystoupení, děti se během roku scházely a pilně připravovaly představení pro veřejnost i své spolužáky.

V prosinci proběhl na bruntálských školách projekt s názvem „Máte rádi tajemství 2“ (… aneb, co jsme se ve vlastivědě nedozvěděli). Projekt vytvořili učitelé ZŠ Školní 2 ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel Petrina. Finančně jej podpořilo Město Bruntál.

https://www.zspetrin.cz/images/2021-2022/schuzky_9r.pdf

 

Dne 2. 9. 2021 se zúčastnila naše školní družina Dne otevřených dveří, který se konal ve Středisku volného času. Děti si zde mohly prohlédnout prostory, kde mohou odpoledne trávit volný čas v některých zájmových kroužcích. Nabídka byla opravdu velmi pestrá a děti zaujala. Někteří už mají jasno, který zájmový útvar budou tento rok navštěvovat.