„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!‘‘ Tímto pokřikem děti z přípravné třídy zahnaly zimu a přivítaly jaro hozením Morany do potoka.

Opičí dráhu zvládá přípravka levou zadní! Malí sportovci se zapojili do soutěže O POHÁR HEJTMANA.
Mgr. Šárka Burzová

Ve čtvrtek 14.3. 2019 proběhla na naší škole preventivní akce s tematikou prevence AIDS. Akce proběhla pod vedením odborného lektora Martina Hornycha, který je sám již 16 let HIV pozitivní. Dětem 7. až 9. třídy byly předány základní informace HIV/AIDS

Naši žáci osmých tříd se v letošním roce podílejí na mezinárodních projektech E-twinning. Jedná se o spolupráci škol různých zemí, kdy spolu děti pracují na vytčeném cíli, poznávají se nejen navzájem, ale i kulturu a zvyky partnerských zemí. Komunikace probíhá v angličtině, takže se využívají znalosti z hodin v praktické komunikaci. 

Naším prvním projektem je Virtual Travel, což bychom mohli přeložit jako "Virtuální cestování". Cílem je poznat města a zvyky partnerských zemí, kterými jsou Chorvatsko, Lotyšsko a Gruzie. Děti prezentovaly své země, hrály znalostní hry, také řešily rébusy, ve kterých byly ukryty GPS polohy spřátelených škol. Podaří se nám získat Quality Label (certifikát kvality) za naši práci? Nevíme, ale určitě se o to pokusíme! 
 
Mgr. Radek Černý
 
 
 
 
 

Na naší škole je již tradicí, že se před zápisem setkávají předškoláci z MŠ Pionýrská se žáky z přípravné třídy a žáky z prvních tříd. Se školkáčky jsme si užili soutěže, hry a zpívání v naší tělocvičně za výrazné pomoci školního žákovského parlamentu Petrina. Všichni jsme si zařádili a na další setkání se těšíme při akci naší školy Mami, tati, najdi si mě, která proběhne v březnu.
Mgr. Šárka Burzová

 

Fotogalerie >>>