Naši žáci osmých tříd se v letošním roce podílejí na mezinárodních projektech E-twinning. Jedná se o spolupráci škol různých zemí, kdy spolu děti pracují na vytčeném cíli, poznávají se nejen navzájem, ale i kulturu a zvyky partnerských zemí. Komunikace probíhá v angličtině, takže se využívají znalosti z hodin v praktické komunikaci. 

Naším prvním projektem je Virtual Travel, což bychom mohli přeložit jako "Virtuální cestování". Cílem je poznat města a zvyky partnerských zemí, kterými jsou Chorvatsko, Lotyšsko a Gruzie. Děti prezentovaly své země, hrály znalostní hry, také řešily rébusy, ve kterých byly ukryty GPS polohy spřátelených škol. Podaří se nám získat Quality Label (certifikát kvality) za naši práci? Nevíme, ale určitě se o to pokusíme! 
 
Mgr. Radek Černý
 
 
 
 
 

Na naší škole je již tradicí, že se před zápisem setkávají předškoláci z MŠ Pionýrská se žáky z přípravné třídy a žáky z prvních tříd. Se školkáčky jsme si užili soutěže, hry a zpívání v naší tělocvičně za výrazné pomoci školního žákovského parlamentu Petrina. Všichni jsme si zařádili a na další setkání se těšíme při akci naší školy Mami, tati, najdi si mě, která proběhne v březnu.
Mgr. Šárka Burzová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Přípravná třída již několikrát přijala pozvání ze školky v Moravskoslezském Kočově. Díky krásnému prostředí školky, příjemnému kolektivu dospělých a dětí, jsme si to vždycky moc užili. Tentokrát přijala pozvání školka. Předškoláci si přijeli vyzkoušet, jak to v takové veliké škole chodí. Počítali jsme, četli obrázky, velcí školáci z přípravné třídy pomáhali malým školkáčkům.

Canisterapii ve školce jsme si všichni krásně užili. Těšíme se na další spolupráci.

Lenka Plšková, žákyně VI.B třídy se ve středu 13.2. 2019 zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. I přes to, že byla nejmladší ve své kategorii se umístila na 3. místě jen s velmi malým bodovým rozdílem. Lenka je velmi talentovaná a angličtinu se učí už od první třídy metodou Helen Doron. Gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.