Dne 2. 9. 2021 se zúčastnila naše školní družina Dne otevřených dveří, který se konal ve Středisku volného času. Děti si zde mohly prohlédnout prostory, kde mohou odpoledne trávit volný čas v některých zájmových kroužcích. Nabídka byla opravdu velmi pestrá a děti zaujala. Někteří už mají jasno, který zájmový útvar budou tento rok navštěvovat.

Ve školním roce 2020/2021 došlo k několika omezením provozu školských zařízení a školní družiny. Dle Vyhlášky č. 423/2020 Sb. je potřeba za tato období snížit úplatu za mimoškolní vzdělávání (školní družina). Na naší škole je stanovena výše úplaty za školní družinu na 100,- Kč za měsíc/dítě. Ranní družinu mohou navštěvovat i děti nepřihlášené k pravidelné docházce, a to zdarma.

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

od pondělí 17. 5. 2021 poběží školní družina už v klasickém režimu, jak bylo nastaveno v září. Ranní družina bude vždy v 1. nebo 2. oddělení (2. patro), od 6. hod., odpolední družina je v provozu do 16.30 hod. 

Na začátku druhého pololetí byla v rámci výtvarné výchovy vyhlášena fotografická soutěž pro žáky 2. stupně. Žáci měli za úkol vyfotit zajímavé pohledy na krajinu a zachytit odcházející zimu a přicházející jaro. Tohoto úkolu se většina žáků zhostila opravdu příkladně a vzniklo mnoho krásných fotek. Jako každá soutěž i tato měla svá pravidla.