Práce ve třetím ročníku je již v plném proudu a naše třída se do ní zapojila opět s chutí. Pomáhá nám v tom i naše nová paní asistentka Jana Synková, se kterou se nám daří lépe zdolávat školní povinnosti. Učení si zpříjemňujeme různými tvořivými činnostmi a společnými akcemi.

Jako již tradičně každý rok si školní sbor vyhradil chvilku, aby nás prostřednictvím moderní úpravy vánočních písní přenesl blíž napjatě očekávanému Štědrému dni. Sborový zpěv se prolínal s vystoupením sólistů. Hudební doprovod zajišťovali kromě pana učitele Dufka a paní učitelky Janyškové, také samotní žáci, kteří hráli na flétny a letos poprvé také na kytary a conga, kterými pod vedením taktovky sbormistra obohatili písně žáci 7. B Standa, Honza a Dezider.

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v tělocvičně SPgŠ a SZŠ v Krnově konalo okresní kolo ve šplhu. Naši školu zde reprezentovalo celkem 8 žáků.
Kategorie děvčata 6. a 7. tříd:

Na tradiční vánoční návštěvě seniorů v Domově Pohoda letos soubor Petrin představil, krom jiných, také své nejnovější koledy. Zazpívali i sólisti, kteří reprezentují školu na pěveckých soutěžích a předvedli jsme naši nastudovanou činohru Paleček.
Setkání bylo jako vždy velmi milé.

V úterý 26. listopadu 2019 se na ZŠ Okružní konala již tradiční sportovní soutěž ,,Bruntálská laťka‘‘. Naši školu zde reprezentovalo celkem 8 žáků:
7.B – Daniela Hlaváčová, Leoš Ludvík