Materiály pro výuku podnikavosti a finanční gramotnosti

www.vyukapodnikavosti.cz

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských a inovativních kompetencí žáků základních škol v České republice. Hlavním cílem je zavedení výukových materiálů pro výuku klíčových kompetencí, které u žáků podnítí kreativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět definovat, prezentovat a obhájit před ostatními. Výstupem budou pozitivně motivovaní žáci, kteří ovládají klíčové dovednosti a mají šanci být úspěšní na trhu práce. Po analýze provedené odborníky Ostravské univerzity v Ostravě, zejména její Pedagogické fakulty je nezbytné v rámci projektu vytvořit model a výukových nástroje pro rozvoj těchto kompetencí. Smyslem rozvoje podnikavosti se rozumí posilovat schopnosti žáků převádět myšlenky do praxe, které předpokládají tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tyto schopnosti jsou přínosné pro všechny v každodenním životě a pomáhají žákům pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí.

 


 

VeŠkole.cz

jedinečné místo pro vzdělávání, inspiraci a kvalitní digitální učební materiály (DUMy) včetně materiálů pro interaktivní tabuli.