Dne 22. 2. 2019 bude z organizačních důvodů zkrácená výuka do 10:45.

Provoz školní družiny bude do 13:00

Obědy se budou vydávat do 12:00.
 
 

 Příloha č. 2

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018

 

- rozpočty PO: https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/p1=82113

- střednědobé výhledy: https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/p1=82113

 

 

Ples Petrina pronikne do podsvětí
Nasajte neopakovatelnou atmosféru, kdy ožijí historky z podsvětí. Sedmý reprezentační ples Petrina se blíží. Bude plný napětí, dramatických zvratů a rozmarů z života sympaťáků z druhé strany zákona.
Nevšední příběh začíná v pátek 22. února 2019 od 20 hodin v budově školy.
Hrají Kanci paní nadlesní.
Vstupné s večeří 250 a bez večeře 200 korun.
Srdečně všechny zveme.

Ve dnech 8.-12. října 2018 jsme uskutečnili cestu v rámci projektu Erasmus + do vzdáleného Španělska, konkrétně do malého městečka Villanueva de la Concepción. Cílem našeho výjezdu bylo seznámit se nejen se systémem školství, pracovníků ve škole a členů poradenského pracoviště -speciální pedagog, logoped, psycholog, terapeut, sociální pracovník, jeho funkčnost, vzdělání a náplň práce jednotlivých členů, organizace inkluzního vzdělávání, ale zajímaly nás také problémy žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, záškoláctví, selhávání a předčasné ukončování školní docházky na základní škole a následně ukončení dalšího vzdělávání a profese, prevence sociálně patologických jevů - šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek.