Důležité sdělení rodičům a zákonným zástupcům!

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 27. 9. 2023 došlo v naší škole k politováníhodné události, na základě které se vzedmula vlna obav a často i nepodložených informací.

Jako ředitelka školy Vás chci ubezpečit, že byla podniknuta veškerá bezpečnostní opatření jak směrem k přímo zainteresovaným osobám, tak směrem k bezpečnosti ostatních žáků. Jakékoliv obavy o bezpečí žáků naší školy nejsou na místě.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA
ředitelka školy
Základní škola Bruntál, Školní 2