Dagmar Pachutová

Mgr. Dagmar Pachutová
učitelka na II. stupni
„Jestliže neumíš, naučíme tě, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, ..." Jan Werich

Hana Bakalářová

Mgr. Hana Bakalářová
speciální pedagog, koordinátor žáků s odlišným mateřským jazykem 
„Učitel Ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš Ty sám."

Jana Kašpaříková

Bc. Jana Kašpaříková
učitelka na II. stupni
„Být odlišný není špatné. Znamená to, že jsi dost statečný na to, abys byl sám sebou." Harry Potter

Jana Knížová

Mgr. Jana Knížová
speciální pedagog
„Slib mi, že si vždy budeš pamatovat, že jsi odvážnější, než věříš, silnější než se zdáš a chytřejší než si myslíš“ Alan Alexander Milne, Medvídek Pů

Jana Synková

Jana Synková
učitelka přípravné třídy 
„Žák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit“.

Kateřina Stáňová

Mgr. Kateřina Stáňová
učitelka na II. stupni, koordinátorka EVVO 
„Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu je pro všechny z nás k nezaplacení!“

Markéta Voksová

Mgr. Markéta Voksová
učitelka na I. stupni
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Michaela Mikulková

Mgr. Michaela Mikulková
učitelka Aj, výchovný a karierový poradce, managerka projektů Eramus+ , koordinátorka školního žákovského parlamentu
„Když můžeš pomáhat, tak musíš.“

Michal Dufek

Mgr. Michal Dufek
učitel na II. stupni, školní metodik prevence
„Pro život, ne pro školu se učíme." Seneca

Nikola Machů

Mgr. Nikola Machů
učitelka na II. stupni, koordinátorka Finanční gramotnosti, koordinátorka Školního podnikatelského inkubátoru
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší inspiruje.“ americký spisovatel Charles Farrar Browne

Pavla Schneiderová

Mgr. Pavla Schneiderová
učitelka na I. stupni, koordinátorka ŠVP pro I. stupeň
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám…“

Radek Černý

Mgr. Radek Černý
učitel II. stupně, koordinátor ŠVP, eTwinning
„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

Šárka Burzová

Mgr. Šárka Burzová
učitelka na I. stupni, hlavní metodik pro I. stupeň
„Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým koncům.“

Vlasta Hošková

Mgr. Vlasta Hošková
učitelka na II. stupni
„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“

Vojtěch Kopečný

Mgr. Vojtěch Kopečný
učitel na I. stupni
„Děti jsou naše budoucnost.“

Zuzana Bartlová

Mgr. Zuzana Bartlová
učitelka na I. stupni
„Učení je krásné, věř si, to zvládneš, naše slova mají moc…“