Pavla Schneiderová

Mgr. Pavla Schneiderová
učitelka na I. stupni, koordinátorka ŠVP pro I. stupeň
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám…“

Preferuji týmovou spolupráci ve výuce, střídání zajímavých činností, utváření přátelské atmosféry v kolektivu dětí. Jsem učitelkou na 1. stupni, koordinátorkou školního vzdělávacího programu, pracuji ve Spolku rodičů s přátel Petrina, aktivně se podílím na organizaci celé řady akcí pro veřejnost i žáky naší školy.