Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte mi prosím, abych Vás seznámila s novými informacemi. Od 8. 6. 2020 budou mít možnost navštěvovat školu také žáci druhého stupně. Hygienická pravidla budou totožná s pravidly pro žáky prvního stupně (skupiny žáků po 15, zákaz setkávání se žáků rozdílných skupin apod.). Tyto podmínky nám však dávají pouze omezené možnosti.  Přesto jsme pro Vás připravili režim, který umožní žákům alespoň dvakrát týdně školu navštívit.

Vyučování bude probíhat od 9.00 hod. do 12.35 hod., stravování bude zajištěno.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo RECEPČNÍ – žena s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Obsazení dvou zaměstnanců recepce vychází z povinnosti zadanou EU - zachování rovných příležitostí tj. zaměstnat muže a ženu. V současné době poptáváme na tuto pozici zaměstnankyni - ženu.

Sdělujeme, že nadále platí usnesení rady města ze dne 13.03.2020 o neposkytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti.

Z důvodu pandemie COVID-19 není povolen vstup cizím strávníkům do areálu školy. Obědy pro cizí strávníky nemůžeme až do odvolání zajistit.

Děkujeme za pochopení.

Zdeňka Duhajská, VŠJ

 

 

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na 2 pracovní místa Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 1,00 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.