Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo Učitel/ka 2. stupně ZŠ s aprobací 2. stupeň (matematika, chemie) s úvazkem 1,00  s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň s úvazkem 1,00 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Projekt byl vypracován pro rok 2019. Zúčastnili se ho žáci tří základních škol. Celkem deset tříd našeho města. To je tedy asi přibližně 100 dětí. Spolu se svými učiteli procházeli pomocí počítačové prezentace domy ve městě Bruntál. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí. K čemu domy dříve sloužily, co v nich bylo umístěno, čemu slouží dnes.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít na ZŠ Bruntál, Školní 2 přípravnou třídu, jejíž třídní učitelkou bude Mgr. Ivana Opělová

Do přípravné třídy budou začleněny děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky, při zápisu jim byl doporučen odklad školní docházky. Velkou výhodou přípravné třídy je snížený počet dětí ve třídě (max. 15), individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Zdeňkou Malou, případně přítomnost asistenta pedagoga.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-bruntal-skolni-2_6249/porizeni-licenci-produktu-spolecnosti-microsoft-pro-potreby-zakladnich-skol-zrizovanych-mestem-bruntal_32568/