Milena Krejčí

PhDr. Mgr. Milena Krejčí, MBA
ředitelka školy
Naše škola má své cíle a vize, které vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy.