Kateřina Stáňová

Mgr. Kateřina Stáňová
učitelka na II. stupni, koordinátorka EVVO 
„Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu je pro všechny z nás k nezaplacení!“

Mým přáním je, abyste se milí žáci co nejvíce učili venku. Zde vám jsou k dispozici praktické ukázky a příklady, zkrátka vše, co nám sama příroda nabízí. Vše můžete vidět na vlastní oči, něco i osahat nebo dokonce ochutnat. Věřím, že tímto přístupem neboli badatelskou výukou se posílí váš kladný vztah k přírodě. Zapojíte se v průběhu školního roku do spousty aktivit s environmentální tematikou či projektového dne, kdy prozkoumáte přírodu všemi smysly. Uvidíte ekologické problémy a jejich souvislosti a také si v neposlední řadě uvědomíte zodpovědnost za své chování k životnímu prostředí.

Nakonec něco málo o mně. Mám ráda sport, četbu, cestování a nejraději trávím volný čas v přírodě s rodinou.